Algemene voorwaarden

Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Onderneming en een Bezoeker (en de handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een Lees meer…